• n

  りっぽうたい - [立方体]
  Sắp xếp dọc theo mặt của khối lập phương.: 立方体の面に沿って整列している
  Biểu đồ hình khối.: 立方体グラフ

  Kỹ thuật

  りっぽうたい - [立法体]
  Category: 数学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X