• Tin học

  さんじゅつえんざんきこう - [算術演算機構]
  さんじゅつえんざんそうち - [算術演算装置]
  さんじゅつろんりえんざんきこう - [算術論理演算機構]
  さんじゅつろんりえんざんそうち - [算術論理演算装置]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X