• n

  じょうりゅう - [上流]
  きげん - [起源]
  khởi nguyên của ngôn ngữ: 言語の起源
  khởi nguyên các nguyên tố: 元素の起源

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X