• Tin học

  イニシャライズ
  イニット
  しょき - [初期]
  しょきか - [初期化]
  しょきせってい - [初期設定]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X