• n, exp

    みちをあける - [道を開ける]
    どうろをとおす - [道路を通す]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X