• n

  かんたく - [干拓]
  khai hoang vịnh Isahaya: 諌早湾干拓
  かいこん - [開墾]
  đất có thể khai hoang: 開墾可能地
  đất chưa khai hoang: 未開墾地
  đất mới khai hoang: 新開墾地
  かいこん - [開墾する]
  khai hoang (khai khẩn) đất đai: 土地を開墾する
  khai khẩn (khai hoang) đất nông nghiệp: 農地を開墾する
  khai khẩn (khai hoang) vùng đất hoang: 荒野を開墾する
  かいはつする - [開発する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X