• v

  オープン
  オープニング
  diễn văn khai mạc (opening speech): オープニング・スピーチ
  đọc diễn văn khai mạc: オープニングスピーチを行う
  かいまく - [開幕]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X