• n

  けんしょう - [顕彰]
  khen thưởng Thủ tướng: 総理大臣顕彰
  khen thưởng một cách công bằng về những cống hiến của mọi người trong nhiều lĩnh vực: さまざまな分野の人々の功績を平等に顕彰する
  かんしょう - [勧賞] - [KHUYẾN THƯỞNG]
  けんしょう - [顕彰する]
  ほうしょうする - [褒賞する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X