• n

    かじょう - [箇条]
    ghi kết luận thành từng khoản mục: 結論を箇条書きにする

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X