• n, exp

  いつごろ - [何時頃]
  khoảng khi nào anh về đến nhà ?: 帰りは遅くて何時頃ですか?
  khoảng khi nào tôi nhận được thẻ ?: いつごろカードはいただけますか?
  khoảng khi nào thì tìm được: いつごろ見つかるんでしょうか?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X