• n, exp

  こうか - [工科] - [CÔNG KHOA]
  trường khoa học kỹ thuật dành cho thiếu niên: 少年工科学校
  nhà vật lý học thuộc đại học khoa học kỹ thuật (bách khoa) Cal Tech: カリフォルニア工科大学の物理学者
  đại học khoa học kỹ thuật (bách khoa) Nigata: 新潟工科大学
  trường đại học Bách khoa Hà Nội: ハノイ工科大学
  ぎじゅつかがく - [技術科学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X