• n

  いがくぶ - [医学部]
  Anh ấy là giảng viên khoa y chứ không phải là bác sĩ: 彼は医者ではなくて、医学部の教授だ。
  Chú tôi nói với tôi rằng sẽ không để ai ngăn trở tham vọng của tôi vào khoa y: 叔父は私の医学部へ行く大志を誰にも邪魔させないようにと私に言った
  Sau khi tốt nghiệp khoa y đầy khó khăn gian khổ, bây giờ anh ấy đã trở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X