• n

  ちく - [地区]
  Khu vực tiếp giáp với bọn găngstơ.: ギャング仲間のたまり場のある地区
  ちいき - [地域]
  Khu vực nơi ai đó rất cần có đại lý bán hàng.: (人)が特に販売代理店を必要としている地域
  Khu vực ít chịu ảnh hưởng bởi ~: ~による影響をほとんど受けない地域
  ゾーン
  じゅうたくち - [住宅地]
  くかく - [区画]
  sự phân chia khu vực trong quy hoạch đô thị: ~ 整理
  くいき - [区域]
  khu vực hành chính: 行政区域
  ghế (của khu vực) không hút thuốc lá: 禁煙席(の区域)
  khu vực phía tây: ~の西部区域
  khu vực có ít dân số tập trung: あまり密集していない区域
  く - [区]
  khu vực phụ trách (của cảnh sát): 担当区(警察官の)
  khu vực phố cổ: 旧市街地区
  エリア
  khu vực hoạt động: アクティビティ・エリア
  khu vực mở rộng: エクステンド・エリア
  khu vực tàn phá: オーバーラン・エリア
  khu vực kinh doanh: ビジネス・エリア

  Kỹ thuật

  セクタ
  Category: 交通
  ゾーン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X