• n

  かんゆう - [勧誘]
  khuyến dụ ai tham gia vào tập thể: 団体への勧誘
  かんゆうする - [勧誘]
  かんゆうする - [勧誘する]
  nhiệt tình khuyên bảo (khuyến dụ) ai đó gia nhập vào tổ chức mới: 新しい組織へ入るように(人)を熱心に勧誘する
  khuyến dụ ai đó tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng: ~の共同開発に参画するよう(人)を勧誘する
  きょうどうする - [教導する]
  くんかいする - [訓戒する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X