• n

    せんざいけっかん - [潜在欠陥]
    せんざいかし - [潜在瑕疵]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X