• adj

  つよき - [強気] - [CƯỜNG KHÍ]
  Giành được chính quyền bằng thái độ kiên định: 強気な態度で政権を得る
  けんご - [堅固]
  ý chí kiên định: 堅固な意志
  ぐんぐん
  きょうこう - [強硬]
  Có quan điểm kiên định không thay đổi về lý luận di truyền: 遺伝の理論に関して強硬な意見を持つ
  Tỏ thái độ kiên định trước ~: ~に対して強硬な態度を取る
  Ý kiến kiên định không thay đổi: 意見が強硬である
  けんご - [堅固]
  こうしん - [恒心]
  だんこ - [断固]

  Kinh tế

  ゆるぎない - [揺るぎない]
  Category: 財政

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X