• n, exp

  きそちしき - [基礎知識]
  có kiến thức cơ bản (kiến thức cơ sở) về số học: 数学の基礎知識があること
  để có thể thực hiện theo trình tự đó, anh cần có kiến thức cơ bản (kiến thức cơ sở) : その手順を行うには基礎知識が欠かせない
  hiểu rõ kiến thức cơ bản (kiến thức cơ sở) : 基礎知識を十分理解して
  kiểm tra kiến thức cơ bản (kiế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X