• v

  けんてい - [検定する]
  kiểm định giáo trình: 教科書を検定する
  かくにん - [確認する]
  thịt bò chưa được kiểm định tính an toàn: 安全性が確認されていない牛肉
  けんてい - [検定]
  kiểm định dòng vô tính: クローン検定

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X