• n, exp

  けんしん - [検針] - [KIỂM CHÂM]
  Kiểm định đồng hồ ga: ガスの検針をする
  người phụ trách kiểm định đồng hồ ga: ガスの検針係
  máy kiểm định đồng hồ (kiểm tra đồng hồ): 検針器

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X