• n

  けんにん - [検認] - [KIỂM NHẬN]
  Sự kiểm nhận (kiểm chứng) thiết kế: 設計の検認
  Cuộc thi kiểm nhận: 検認試験

  Tin học

  うけいれけんさ - [受け入れ検査]
  うけいれしけん - [受入れ試験]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X