• v

  かいさつ - [改札する]
  chi trả tiền xe ở máy kiểm tra vé tự động: 自動改札機で運賃を支払う
  xuất trình vé tháng ở cửa soát vé (cửa kiểm tra vé): 改札口で定期券を見せる
  đi qua cửa soát vé (cửa kiểm tra vé): 改札を通る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X