• n

  ゴシック
  Nhà thờ lớn có kiến trúc kiểu Gô-tic nguy nga: 壮大なゴシック建築の大聖堂
  Kiến trúc kiểu Gô-tic: ゴシック式建築
  Được kiến trúc theo kiểu Gô-tic: ゴシック様式で建築されている
  Cửa sổ kiểu Gô-tic: ゴシック様式の窓
  Chữ in kiểu Gô-tic: ゴシック体の活字

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X