• exp

    はんかんはんみん - [半官半民]
    công ty cổ phần một nửa là cổ phần thuộc nhà nước, một nửa là tư nhân: 半官半民会社

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X