• Kỹ thuật

  けいすうがた - [計数型]
  ディジタル
  デジタル

  Tin học

  すうちがた - [数値型]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X