• n

  アナログ
  đồng hồ kiểu tương tự (analog): アナログ・ウオッチ
  máy tính kiểu tương tự: アナログ・コンピュータ(アナログ計算機)
  sự mô phỏng của hệ thống kết hợp kiểu tương tự và kiểu kỹ thuật số : アナログ・デジタル組み合わせシステムのシミュレーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X