• n

  キヨスク
  ki-ôt đó bán bánh mỳ hamberger và chuối: あのキオスクでは、ハンバーガーとバナナのパンを売っている
  キオスク
  ở ki-ôt kia có bán bánh hamberger và bánh chuối: あのキオスクでは、ハンバーガーとバナナのパンを売っている
  được bày bán trong ki-ôt của phố: 街のキオスクで販売されている
  quán (ki-ôt) internet: インターネット・キオスク

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X