• n

  キログラム
  tôi muốn mua hai kilôgam (cân, kilô) thịt gà: 私はチキンを2キログラム欲しい
  cậu nặng hơn tôi mười kilôgam (cân, kilô): あなたは私より10キログラム体重が重い
  giảm bao nhiêu kilôgam (cân, kilô) sau khi ăn kiêng: _カ月間のダイエット食事療法で_キログラムやせる
  キロ
  trọng lượng của hành lý chỉ vài cân (kilô, kilôgam): ほんの数キロの荷物

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X