• n

  キロワット
  kilôoát giờ (kwh): キロワット時
  không kilôoát (kw): ゼロ・キロワット

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X