• n

  メタル
  きんぞく - [金属]
  phản ứng giữa kim loại và nước: 金属・水反応
  kim loaij hữu cơ: 有機金属(の)
  kết quả kinh doanh của các công ty trong ngành công nghiệp kim loại : 金属(業界[産業])の業績
  kim loại rắn hơn nhựa rất nhiều: 金属はプラスチックよりずっと強い
  kim loại yếu: もろい金属
  loại kim loại này: この種の金属
  thỏi kim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X