• n

  きょうたん - [驚嘆]
  thành tựu đáng kinh ngạc: 驚嘆すべき偉業
  きょうたん - [驚嘆する]
  sự phát triển khiến người ta kinh ngạc: 発展ぶりは実に人を驚嘆させる
  ぎょうてん - [仰天する]
  kinh ngạc trước hành động của ai: (人)の行動に仰天する
  kinh ngạc trước tin đó: そのニュースに仰天する
  cực kỳ kinh ngạc: びっくり仰天する
  ぎょっとする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X