• n

  なれ - [慣れ]
  こころえ - [心得]
  けんぶん - [見聞] - [KIẾN VĂN]
  Công dân có nhều kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết: 見聞の広い市民
  Bản ghi chép về kinh nghiệm bản thân: 見聞記
  けいけん - [経験]
  kinh nghiệm một lần trong đời: 一生に一度の経験
  kinh nghiệm lâu năm tại phòng ban đó: その部門での長年の経験
  trải nghiệm đắng cay: 苦い経験
  おぼえ - [覚え]
  Tôi cũng đã từng có kinh nghiệm tương tự.: 私にも同じような目にあった覚えがありますよ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X