• n

  メンス
  げっけい - [月経] - [NGUYỆT KINH]
  Kinh nguyệt không bình thường: 異常月経
  Khi có hành kinh tháng tới: 次の月経が始まる時に
  Xảy ra một tuần trước kỳ kinh nguyệt: 月経の1週間前に起こる
  Phụ nữ có kinh nguyệt: 月経のある女性
  Xuất hiện ngay sau kỳ kinh nguyệt: 月経のすぐ後に現れる
  Đau bụng suốt kỳ kinh nguyệt: 月経に伴う腹痛

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X