• v

    にごす - [濁す]
    Nước của con sông này được dùng làm nước ăn nên đừng có làm đục.: この川の水は食料水として使われるので濁さないでください。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X