• exp

  てっせい - [鉄製] - [THIẾT CHẾ]
  lọ hoa làm bắng sắt: 鉄製の花器
  công cụ bằng sắt: 鉄製の道具

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X