• adj

  うぬぼれる
  ・・のふりをする
  ぎそう - [偽装]
  ra vẻ (làm bộ) hống hách: 巧妙な偽装
  ぎそう - [擬装]
  きどる - [気取る] - [KHÍ THỦ]
  giả bộ là người giàu có: 金持ちを気取る
  vờ làm một quý bà tốt bụng: 貴婦人を気取る
  こうまんになる - [高慢になる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X