• v

  ゆるめる - [緩める]
  もどす - [戻す]

  Kỹ thuật

  デセラレート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X