• adj

  よそおう - [装う]
  めかす
  にせる - [似せる]
  きかざる - [着飾る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X