• exp

    りだつ - [離脱する]
    làm hồn lìa khỏi xác: 肉体から〔霊魂を〕離脱させる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X