• v

  すずむ - [涼む]
  さます - [冷ます]
  làm nguội nhiệt tâm: 〔熱意を〕 冷ます
  lấy từ lửa ra và làm nguội hoàn toàn: 火から外して完全に冷ます

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X