• v

    くさらす - [腐らす]
    làm rã rời tâm can / gặm nhấm tâm can: 気持ちを腐らす

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X