• v

  みわける - [見分ける]
  たしかめる - [確かめる]
  làm rõ ý đồ: 意向を ~
  しゃくめい - [釈明する]
  あかす - [明かす]
  かいめい - [解明] - [GiẢi MiNH]
  chưa được làm rõ lắm: あまり解明されていない
  có nhiều điều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ (làm rõ): 解明されていない多くの謎
  vị nào có thể làm sáng tỏ (làm rõ) giúp tôi câu hỏi này được nhỉ?: この疑問をどなたか解明していただけませんか?
  きゅうめい - [究明]
  làm rõ về vụ việc nhận hối lộ: 贈収賄事件の究明
  Tiến hành thẩm vấn để điều tra làm rõ về cái chết của ai đó: (人)の死因究明のために審問を開く
  Tự mình tiến hành điều tra để làm rõ chân tướng (sự thật): 真相究明のため独自調査を行う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X