• v

    ふやす - [増やす]
    làm tăng diện tích đất canh tác: 耕地面積を増やす

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X