• v

  はたらく - [働く]
  Bố tôi làm việc suốt từ sáng đến tối: 父は朝から晩まで働いている。
  つとめる - [努める]
  làm việc cho chính phủ: 政府につとめる
  つとめる - [勤める]
  làm việc tại ngân hàng: 銀行に ~
  たずさわる - [携わる]
  きんむ - [勤務する]
  làm việc ~ năm với tư cách là một nhân viên văn phòng ở công ty thương mại XYZ: XYZ商事で事務職員として_年間勤務する
  làm việc cả ngày ở ~: ~に全日勤務する
  làm việc ở Bộ ngoại giao: 外務省に勤務する
  かどうする - [稼働する]
  hoạt động (làm việc) liên tục: 続けて稼働する
  làm việc (hoạt động) 24 giờ 1 ngày: 1日24時間体制で稼働する
  かどう - [稼働]
  nhân lực tham gia làm việc: 稼働人口
  きんろう - [勤労]
  ai đó có nguyện vọng (mong muốn) được lao động (làm việc) lớn hơn bất cứ ai đã từng gặp: (人)がこれまでに会った誰よりも勤労意欲がある
  người lao động có mong muốn được làm việc: 勤労意欲のある労働者
  しごとをする - [仕事をする]

  Kỹ thuật

  レーバ
  ワーキング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X