• n

    とうひょうようし - [投票用紙] - [ĐẦU PHIẾU DỤNG CHỈ]
    Dường như Đảng Dân Chủ đang tranh thủ những lá phiếu chưa sử dụng đến.: 民主党は未使用の投票用紙を使って票をでっちあげているようです

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X