• adj

  ガイドする
  しゅはん - [首班]

  Tin học

  リーダー
  リードせん - [リード線]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X