• n

  ようこうろ - [溶鉱炉]
  でんきろ - [電気炉]

  Kỹ thuật

  キューポラ
  キュポラ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X