• exp

  きょうりょう - [狭量]
  Tôi cảm thấy sự hẹp hòi: 狭量だと感じる
  へんきょう - [偏狭]
  biểu hiện sự hẹp hòi (lòng dạ chật hẹp) điển hình: 典型的な偏狭振りを示す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X