• n

  ちゅうりょう - [忠良] - [TRUNG LƯƠNG]
  ちゅうせつ - [忠節] - [TRUNG TIẾT]
  しんよう - [信用]
  きょうじゅん - [恭順]
  lòng trung thành kiên định: 厳格な恭順
  biểu hiện lòng trung thành đối với ~: ~に対して恭順を示す
  thề trung thành đối với ~: ~に恭順を誓う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X