• n

  ルクス
  とき - [時]
  cũng có lúc thắng, cũng có lúc thua: 時にはかつこともあって、時として失敗に終わることもないではない
  じこく - [時刻]
  じき - [時期]
  đến lúc đó sẽ rõ: 時期が来れば分かる
  ころ - [頃]
  Đã đến lúc bố tôi về nhà rồi.: もう父が帰宅する頃だ。
  Đã đến lúc cô ấy cần kết hôn rồi.: 彼女はもう結婚してもいい頃だ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X