• n, exp

  いいわけ - [言い訳]
  いいまわし - [言い回し]
  lý do lý trấu mà ai đó vin vào khi công việc không được trôi chảy: 物事がうまくいかないときに(人)が使う言い回し
  いいぶん - [言い分]
  いいわけ - [言い訳する]
  Không phải là biện bạch lý do lý trấu đâu, nhưng tuần trước tôi bận thật: 言い訳するつもりはないけど、今週は本当に忙しかったのです。
  Không cần lý do lý trấu thêm nữa: それ以上言い訳するな。
  にげぐち - [逃げ口] - [ĐÀO KHẨU]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X